ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 735 75 02, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP) został utworzony z dniem 1 stycznia 2010 roku, na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprzez połączenie: Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER - rok założenia: 1948) oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ - rok założenia 1953).
1
2
3
4

ZAPROSZENIA NA KONFERENCJE

3-4 października 2017

W oddziale w Warszawie odbędzie się seminarium w ramach projektu "Village Waters" (INTERREG). Pierwszy dzień będzie poświęcony obecnej realizacji projektu oraz jego poszczególnych zadań. W drugim dniu zostaną zaprezentowane i szerzej omówione różne technologie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich funkcjonowanie na terenach poszczególnych gmin. W ostatnim dniu odbędzie się wizyta zagranicznych partnerów w Gminie Sokoły w celu przedstawienia roślinno-stawowych przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących na terenie gminy wraz z omówieniem ich funkcjonalności.

19-20 września 2017
W Oddziale ITP Warszawa odbędzie się XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - "Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu"
"Uwaga! Jest już dostępny Program Konferencji!"

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy z centralą w Falentach, oddziałami w Warszawie i Poznaniu, prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.1 PKD w następujących obszarach: ochrona, użytkowanie i kształtowanie środowiska i przyrody, agroekosystemów, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich; innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych; bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.