ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 735 75 02, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP) został utworzony z dniem 1 stycznia 2010 roku, na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprzez połączenie: Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER - rok założenia: 1948)  oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ - rok założenia 1953).
1
2
3
4

ZAPROSZENIA NA KONFERENCJE

3-4 października 2017

W oddziale w Warszawie odbędzie się seminarium w ramach projektu "Village Waters" (INTERREG). Pierwszy dzień będzie poświęcony obecnej realizacji projektu oraz jego poszczególnych zadań. W drugim dniu zostaną zaprezentowane i szerzej omówione różne technologie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich funkcjonowanie na terenach poszczególnych gmin. W ostatnim dniu odbędzie się wizyta zagranicznych partnerów w gminie sokoły w celu przedstawienia roślinno-stawowych przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących na terenie gminy wraz z omówieniem ich funkcjonalności.

19-20 września 2017
W Oddziale ITP Warszawa odbędzie się XXIII Międzynarodowa Konfernecja Naukowa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - "Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu"
"Uwaga! Jest już dostępny Program Konferencji!"

PRACA W ITP

Nabór na stanowisko Zootechnika w Zakładzie Doświadczalnym w Falentach.
Termin składania ofert: do 15.09.2017 r.

OSTATNIE WYDARZENIA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 13 września 2017 r. zmarł, przeżywszy 79 lat śp Prof. Waldemar Mioduszewski wieloletni Kierownik Zakładu Zasobów Wodnych Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych, a następnie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach Powszechnie uznany autorytet w zakresie hydrotechniki. Utraciliśmy wybitnego naukowca o ogromnej pracowitości, wiedzy i doświadczeniu. To niepowetowana strata dla naszego środowiska. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godz. 12:00 w dniu 21 września (czwartek) w Kaplicy A Cmentarza Północnego w Wólce Węglowej w Warszawie.

Dyrekcja ITP

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy z centralą w Falentach, oddziałami w Warszawie i Poznaniu, prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.1 PKD w następujących obszarach: ochrona, użytkowanie i kształtowanie środowiska i przyrody, agroekosystemów, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich; innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych; bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.