ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

NIP 534-243-70-04, REGON 142173348, tel. +48 22 735 75 02, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP) został utworzony z dniem 1 stycznia 2010 roku, na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprzez połączenie: Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER - rok założenia: 1948)  oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ - rok założenia 1953).
1
2
3
4

ZAPROSZENIA NA KONFERENCJE, SEMINARIA

23-24 września 2015
W Oddziale ITP w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu"
Uwaga: Zmiana terminów nadsyłania zgłoszeń i referatów!

24 września 2015
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział Warszawa i Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM mają zaszczyt zaprosić na szkolenie pt.: "Monitoring skuteczności funkcjonowania instalacji agroenergetycznych oraz efektywności energetycznego wykorzystania surowców w spekcie różnych istniejących technologii uprawy, zbioru, transportu technologicznego i przechowywania roślin energetycznych". Udział w szkoleniu jest bezpłatny

24 września 2015
European Biomass Association - AEBIOM, Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM, Wirtualny Instytut Rolnictwa Zrównoważonego, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział Warszawa mają zaszczyt zaprosić na panel B2B organizowany w ramach projektu europejskiego "Biomass Availability and Sustainability Information System" (akronim Basis). Tytuł panelu: "Wykorzystanie biomasy w energetyce".

25-26 listopada 2015
W siedzibie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach odbędzie się 7. Konferencja Naukowa pn. "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie".

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy z centralą w Falentach, oddziałami w Warszawie i Poznaniu, prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.1 PKD w następujących obszarach: ochrona, użytkowanie i kształtowanie środowiska i przyrody, agroekosystemów, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich; innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych; bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.