ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP) został utworzony z dniem 1 stycznia 2010 roku, na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprzez połączenie: Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER - rok założenia: 1948) oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ - rok założenia 1953).
1
2
3
4

BIEŻĄCE INFORMACJE DLA PRAKTYKI


Jak zatrzymać wodę w rolnictwie?

Sebastian Dorociński - Badanie mocy momentu zużycia paliwa w ciągnikach rolniczych

Zasady przestrzegania bioasekuracji w zakresie ASF

16-17 czerwca 2018, XIX Mazowieckie Dni Rolnictwa, Poświętne, "Hit Targowy"
Zgłoszenie do Konkursu, Regulamin Konkursu

16-18 marca 2018
Konkurs o Złoty Medal Targów Techniki Rolniczej AGROTECH 2018
(Komisja konkursowa o Złoty Medal XXIV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH 2018 przyznała...)

MASZYNA ROLNICZA ROKU 2017 - Komisja na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2017r. przyznała tytuły w katergoriach "krajowa" i "zagraniczna"
Informacja dla prasy

Oferta na zlecenie kompleksowej oceny obiektów inwentarskich na spełnienie standardów Unii Europejskiej

Oferta na kompleksową ocenę i projekty modernizacji obiektów inwentarskich

Oferta dla producentów i importerów ciągników rolniczych


Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej - prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk, ITP (Agronews TV Interaktywna)

Instytuty rolnicze nie są oceniane adekwatnie do ich wkładu w naukę - prof. dr hab. Inż. Rudolf Michałek (Agronews TV Interaktywna)

Za mało małej retencji - prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski (Agronews TV Interaktywna)

W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym o problemach intensyfikacji produkcji zwierzęcej - prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk, ITP (Agronews TV Interaktywna)

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy dla nauki, praktyki i doradztwa - prof. dr hab. inż. Wiesław Dembek, ITP (Agronews TV Interaktywna)

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w służbie rolnictwu i środowisku - dr hab. inż. prof. nadzw. Piotr Pasyniuk, ITP (Agronews TV Interaktywna)

OSTATNIE WYDARZENIA

NIERUCHOMOŚCI

1
Instytut Technologiczno - Przyrodniczy z centralą w Falentach, oddziałami w Warszawie i Poznaniu, prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.1 PKD w następujących obszarach: ochrona, użytkowanie i kształtowanie środowiska i przyrody, agroekosystemów, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich; innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych; bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.