ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google
1
2
3
4

BIEŻĄCE INFORMACJE DLA PRAKTYKI


Technologie zakwaszania gnojowicy


Jak zatrzymać wodę w rolnictwie?

Sebastian Dorociński - Badanie mocy momentu zużycia paliwa w ciągnikach rolniczych

Zasady przestrzegania bioasekuracji w zakresie ASF

16-17 czerwca 2018, XIX Mazowieckie Dni Rolnictwa, Poświętne, "Hit Targowy"
Zgłoszenie do Konkursu, Regulamin Konkursu

16-18 marca 2018
Konkurs o Złoty Medal Targów Techniki Rolniczej AGROTECH 2018
(Komisja konkursowa o Złoty Medal XXIV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH 2018 przyznała...)

MASZYNA ROLNICZA ROKU 2017 - Komisja na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2017r. przyznała tytuły w katergoriach "krajowa" i "zagraniczna"
Informacja dla prasy

Oferta na zlecenie kompleksowej oceny obiektów inwentarskich na spełnienie standardów Unii Europejskiej

Oferta na kompleksową ocenę i projekty modernizacji obiektów inwentarskich

Oferta dla producentów i importerów ciągników rolniczych


Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej - prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk, ITP (Agronews TV Interaktywna)

Instytuty rolnicze nie są oceniane adekwatnie do ich wkładu w naukę - prof. dr hab. Inż. Rudolf Michałek (Agronews TV Interaktywna)

Za mało małej retencji - prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski (Agronews TV Interaktywna)

W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym o problemach intensyfikacji produkcji zwierzęcej - prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk, ITP (Agronews TV Interaktywna)

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy dla nauki, praktyki i doradztwa - prof. dr hab. inż. Wiesław Dembek, ITP (Agronews TV Interaktywna)

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w służbie rolnictwu i środowisku - dr hab. inż. prof. nadzw. Piotr Pasyniuk, ITP (Agronews TV Interaktywna)

OSTATNIE WYDARZENIA

28 maja 2018
We Włocławku odbyła się konferencja, zorganizowana przez Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, której celem była prezentacja instytucji wspierających polskie rolnictwo oraz przedstawienie roli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lat 2014-2020 we wdrażaniu innowacyjnych technologii na polskiej wsi, z uwzględnieniem zadań doradztwa rolniczego. Gośćmi specjalnymi spotkania byli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pan Krzysztof Jurgiel oraz Ordynariusz diecezji włocławskiej - JE ks. bp Wiesław Mering.
Na konferencji referaty wygłosiło pięciu przedstawicieli Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, w tym Dyrektor ITP - dr Wacław Strobel, Z-ca Dyrektora ds. naukowych - prof. dr hab. Wiesław Dembek, prof. Stefan Pietrzak, mgr Filip Jarzombkowski i mgr Marek Jobda.

NIERUCHOMOŚCI

1
Instytut Technologiczno - Przyrodniczy z centralą w Falentach, oddziałami w Warszawie i Poznaniu, prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.1 PKD w następujących obszarach: ochrona, użytkowanie i kształtowanie środowiska i przyrody, agroekosystemów, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich; innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych; bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.