ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

KONFERENCJE

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
zaprasza na
XXV MIĘDZYNARODOWĄ KONFERNECJĘ NAUKOWĄ
11-12 września 2019 r.

Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej
z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE
i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

OSTATNIE WYDARZENIA

1 lutego 2019
Zawiadomienie o wyniku przetargu
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach zawiadamia, że w postępowaniu nr P-04/19 przeprowadzonym w dniu 30.01.2019 r. o godzinie 13:00 w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn w trybie przetargu nieograniczonego w formie licytacji ustnej na: Dzierżawę części budynku i placu utwardzonego w Oddziale Instytutu w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 32 najwyższą cenę wylicytowało:
Samodzielne Koło Terenowe Nr 134 Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Puławska 97, 02-595 Warszawa

NIERUCHOMOŚCI

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy z centralą w Falentach, oddziałami w Warszawie i Poznaniu, prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.1 PKD w następujących obszarach: ochrona, użytkowanie i kształtowanie środowiska i przyrody, agroekosystemów, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich; innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych; bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.