ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Mapa
serwisu
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP) został utworzony z dniem 1 stycznia 2010 roku, na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprzez połączenie: Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER - rok założenia: 1948)  oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ - rok założenia 1953).
Instytut Technologiczno - Przyrodniczy z centralą w Falentach, oddziałami w Warszawie i Poznaniu, prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.1 PKD w następujących obszarach: ochrona, użytkowanie i kształtowanie środowiska i przyrody, agroekosystemów, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich; innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych; bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.

ZAPROSZENIA NA KONFERENCJE, SEMINARIA

23 października 2014

ODWOŁANE Z POWODU CHOROBY

W siedzibie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego odbędzie się szkolenie na temat "Przeprowadzanie ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa zbiorników wodnych". Szkolenie jest organizowane przez Zakład Inżynierii Wodnej i Melioracji.

OSTATNIE WYDARZENIA

6 -7 września 2014
Odbyła się w Częstochowie XXIII Krajowa Wystawa Rolnicza.

10 -11 lipca 2014
W Tykocinie (woj. podlaskie) odbyło się seminarium nt. "Krajowe źródła białka w uprawach polowych oraz na trwałych użytkach zielonych". Seminarium było organizowane w ramach programu wieloletniego realizowanego przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy pt.: "Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach".

8 lipca 2014
W Oddziale ITP w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt. "BIOENERGIA W EUROPIE"

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash