WYZNACZANIE NIEDOBORÓW WODNYCH DLA ROŚLIN UPRAWNYCH I UŻYTKÓW ZIELONYCH W GMINIE (OPIS PROGRAMU)

Dla wyznaczenia niedoborów wodnych wymagane jest określenie szeregu parametrów:
 • Parametry wyboru administracyjnego
 • Określenie województwa.
 • Określenie gminy.
 • ========================================================================================
 • Określenie wyboru niedoborów pomiędzy roślinami uprawnymi a użytkami zielonymi
 • ========================================================================================
 • Parametry dla roślin uprawnych
 • Określenie rośliny
 • Określenie gleby
 • ========================================================================================
 • Parametry dla użytków zielonych
 • Określenie siedliska
 • ========================================================================================
 • Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia niedoboru
 • ========================================================================================

 • Po określeniu wszystkich parametrów uruchamiamy proces wyboru poprzez kliknięcie myszą na przycisku
  Przetwarzanie jest podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap to wybór gminy.
  Drugi etap to wybór niedoborów wody.
  Wyniki zostaną wyświetlone w oknach wynikowych, czas przetwarzania zostanie wyświetlony w komunikacie

  Komunikat czasu przetwarzania są wyświetlane po lewej stronie przycisku uruchamiajacego przetwarzanie.
  Wyjście z programu następuje poprzez wybranie pozycji
  .
  Podczas procedury wyj¶ścia nie są wyświetlane żadne komunikaty ostrzegające o nie zapisaniu wyników przetwarzania. Użytkownik musi zadbać przed zamknięciem o ich zabezpieczenie.
  Po wyjściu ze strony wyboru pojawi się następujący komunikat