ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nauka/Doktoraty

Rok 2018

 • 27 czerwca
  Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku przyjęła rozprawę doktorską mgr. inż. Konrada Piechowicz pt. "Określenie wpływu zastosowania wybranych spoiw na wzmacnianie gruntów". (Promotor dr hab. Andrzej Eymontt, prof. nadzw.)
  Streszczenie pracy (j. polski)
  Streszczenie pracy (j. angielski)
 • 27 czerwca
  Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku przyjęła rozprawę doktorską mgr. inż. Tomasza Horaczka pt. "Reakcja aparatu fotosyntetycznego roślin miskanta olbrzymiego (Miscanthus x gigantheus Anderss.) rosnących w warunkach niedoboru wybranych makroskładników w podłożu". (Promotor dr hab. Mohamed Hazem Kalaji, promotor pomocniczy dr Piotr Dąbrowski)
  Streszczenie pracy (j. polski)
  Streszczenie pracy (j. angielski)
  Recenzja (prof. dr hab. Tadeusz Łoboda)
  Recenzja (prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz)
 • 27 czerwca
  Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku przyjęła rozprawę doktorską mgr inż. Agnieszki Rajmund pt. "Wpływ nawożenia gleby lekkiej osadem ściekowym i kompostem na przenikanie zanieczyszczeń do wód gruntowych". (Promotor prof. dr ha. Franciszek Czyżyk, promotor pomocniczy dr Aleksandra Stenhof-Wrzesińska)
  Streszczenie pracy (j. polski)
  Streszczenie pracy (j. angielski)
 • 27 czerwca
  Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku przyjęła rozprawę doktorską mgr inż. Edyty Wrzesińskiej-Jędrusiak pt. "Mieszanie substratów w reaktorach fermentacyjnych biogazowni". (Promotor prof. dr hab. Andrzej Myczko, promotor pomocniczy dr inż. Kamila Klimek)
  Streszczenie pracy (j. polski)
  Streszczenie pracy (j. angielski)
 • 27 czerwca
  Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku przyjęła rozprawę doktorską mgr. inż. Zbigniewa Świerkota pt. "Efektywność przydomowej oczyszczalni ścieków z rozsączaniem podpowierzchniowym". (Promotor prof. dr hab. Franciszek Czyżyk, promotor pomocniczy dr inż. Anna Paszkiewicz-Jasińska)
  Streszczenie pracy (j. polski)
  Streszczenie pracy (j. angielski)
 • 27 czerwca
  Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku przyjęła rozprawę doktorską mgr. inż. Henryka Kociela pt. "Przydatność podłoża strukturalnego dla rozwoju drzew na terenach zurbanizowanych". (Promotor Dr hab. Mohamed Hazem Kalaji, promotor pomocniczy dr Marzena Suchocka)
  Streszczenie pracy (j. polski)
  Streszczenie pracy (j. angielski)
  Recenzja (dr hab. inż. Krystyna Żuk-Gołaszewska, prof. nadzw.)
  Recenzja (dr hab. inż. Stefan Pietkiewicz, prof. nadzw.)
 • 27 czerwca
  Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku przyjęła rozprawę doktorską mgr. inż. Jacka Mojskiego pt. "Produktywność fotosyntetyczna roślin ozdobnych z zasobów wiejskich ogródków przydomowych zastosowanych w warunkach ogrodu wertykalnego". (Promotor dr hab. Mohamed Hazem Kalaji, promotor pomocniczy dr Tatiana Swoczyna)
  Streszczenie pracy (j. polski)
  Streszczenie pracy (j. angielski)
  Recenzja (dr hab. Wojciech Bąba)
  Recenzja (dr hab. Jacek Borowski)
 • 27 czerwca
  Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku przyjęła rozprawę doktorską mgr. inż. Łukasza Aleszczyka pt. "Usuwanie siarkowodoru podczas zmiennego przepływu biogazu przez filtr z rudy darniowej". (Promotor prof. dr hab. Andrzej Myczko, promotor pomocniczy dr Barbara Łaska-Zieja)
  Streszczenie pracy (j. polski)
  Streszczenie pracy (j. angielski)
 • 27 czerwca
  Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku przyjęła rozprawę doktorską mgr. inż. Bronisława Puczel pt. "Wpływ techniki siewu i zbioru na wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne uprawy kukurydzy na kiszonkę". (Promotor Dr hab. Jan Radosław Kamiński)
  Streszczenie pracy (j. polski)
  Streszczenie pracy (j. angielski)
 • 27 czerwca
  Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku przyjęła rozprawę doktorską mgr inż. Jolanty Puczel pt. "Oddziaływanie sposobu siewu nasion na wzrost kukurydzy i wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne zbioru ziarna". (Promotor dr hab. Jan Radosław Kamiński)
  Streszczenie pracy (j. polski)
  Streszczenie pracy (j. angielski)

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015