ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności pomocniczej

Dział Płac - DP

Zakres prac:

  • sporządzanie list płac;
  • prowadzenie rozliczeń podatkowych z urzędami skarbowymi z tytułu PIT;
  • prowadzenie rozliczeń dotyczących ubezpieczeń społecznych z ZUS;
  • sprawozdawczość w zakresie dotyczącym wynagrodzeń;
  • wykonywanie wewnętrznych analiz i zestawień niezbędnych do zarządzania finansami jednostki.

Pracownicy Działu

Nazwisko - Stanowisko Telefon Wewn. e-mail Pokój
Angelika Grodzka
Kierownik Działu
22 243 52 89 227 44
Genowefa Jakubczak
St. Księgowa
22 243 54 10 257 26
Wioleta Wolska
St. Księgowa
22 243 53 32 242 26

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Działu
Angelika Grodzka
Falenty
tel. 22 243 52 89