ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności pomocniczej

Dział Płac - DP

Zakres prac:

  • sporządzanie list płac;
  • prowadzenie rozliczeń podatkowych z urzędami skarbowymi z tytułu PIT;
  • prowadzenie rozliczeń dotyczących ubezpieczeń społecznych z ZUS;
  • sprawozdawczość w zakresie dotyczącym wynagrodzeń;
  • wykonywanie wewnętrznych analiz i zestawień niezbędnych do zarządzania finansami jednostki.

Pracownicy Działu

Nazwisko - Stanowisko Telefon Wewn. e-mail Pokój
Genowefa Jakubczak
St. Księgowa
22 243 54 10 257 26
Anna Dzierzęcka
22 243 54 09 274

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Działu

Falenty