ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 720 04 20, +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Zakłady Doświadczalne

Zakład Doświadczalny w Falentach

ul. Opackiego 19
05-090 Raszyn
tel. 22 243 54 50
fax 22 735 75 06

Zakres działalności

Przedmiotem działalności Zakładu Doświadczalnego w Falentach k/Warszawy jest prowadzenie upraw rolnych połączonych z hodowlą zwierząt na obszarze ok. 350 ha.

W szczególności, w gospodarstwie prowadzi się hodowlę karpia królewskiego na obszarze ok. 100 ha stawów, objętych Rezerwatem Przyrody "Stawy Raszyńskie", z przeznaczeniem na sprzedaż na rynek warszawski.

Ponadto Zakład, wykorzystując pasze objętościowe z ok. 100 ha użytków zielonych utrzymuje stado krów mlecznych i prowadzi sprzedaż jałowic cielnych hodowlanych.

Całość gospodarstwa stanowi poligon doświadczalny do badań naukowych prowadzonych przez Instytut w programie: "Zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów naturalnych w warunkach funkcjonowania programów wspierających rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich".

Pracownicy Zakładu

Imię i nazwisko - Stanowisko Telefon e-mail
mgr inż. Andrzej Glubiński
Dyrektor ZD Falenty
22 243 54 48
mgr inż. Wincenty Cyran
Kierownik Produkcji w ZD
   
inż. Daniel Kiliszczyk
Kierownik działu naukowego
22 243 54 16  
Kazimierz Gimbut
Zootechnik
   
Anna Rosak
Sekretariat / St. specjalista prac. i adm.
22 243 54 50  
Stanisław Lis
Brygadzista warsztatu
   
Leszek Krajewski
Traktorzysta
   
Stanisław Mlącki
Traktorzysta
   
Paweł Sułecki
Traktorzysta
   
Dawid Zapert
Brygadzista produkcji rybackiej
   
Paweł Wiśniewski
Traktorzysta
   
Ireneusz Chęcik
Robotnik produkcji zwierzęcej
   
Jan Gryta
Robotnik produkcji zwierzęcej
   
Ryszard Żulewski
Robotnik produkcji zwierzęcej
   
Sławomir Chmielewski
Robotnik produkcji zwierzęcej
   
Stanisław Zapert
Robotnik produkcji zwierzęcej
   

Dyrektor Zakładu
mgr Andrzej Glubiński
Falenty
tel. 22 243 54 48