ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Zakłady Doświadczalne

Zakład Doświadczalny w Falentach

ul. Opackiego 19
05-090 Raszyn
tel. 22 243 54 50
fax 22 735 75 06

Zakres działalności

Przedmiotem działalności Zakładu Doświadczalnego w Falentach k/Warszawy jest prowadzenie upraw rolnych połączonych z hodowlą zwierząt na obszarze ok. 350 ha.

W szczególności, w gospodarstwie prowadzi się hodowlę karpia królewskiego na obszarze ok. 100 ha stawów, objętych Rezerwatem Przyrody "Stawy Raszyńskie", z przeznaczeniem na sprzedaż na rynek warszawski.

Ponadto Zakład, wykorzystując pasze objętościowe z ok. 100 ha użytków zielonych utrzymuje stado krów mlecznych i prowadzi sprzedaż jałowic cielnych hodowlanych.

Całość gospodarstwa stanowi poligon doświadczalny do badań naukowych prowadzonych przez Instytut w programie: "Zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów naturalnych w warunkach funkcjonowania programów wspierających rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich".

Pracownicy Zakładu

Imię i nazwisko - Stanowisko Telefon Nr wew. e-mail
mgr inż. Andrzej Glubiński
Dyrektor ZD Falenty
22 243 54 48
201
mgr inż. Wincenty Cyran
Kierownik Produkcji w ZD
     
inż. Daniel Kiliszczyk
Kierownik działu naukowego
22 243 54 16 278  
mgr inż. Gabriela Nasternak
Kierownik Produkcji Zwierzęcej - Zootechnik
22 243 53 65 248  
Anna Rosak
Sekretariat / St. specjalista prac. i adm.
22 243 54 50 283  
Stanisław Lis
Brygadzista warsztatu
     
Leszek Krajewski
Traktorzysta
     
Stanisław Mlącki
Traktorzysta
     
Paweł Sułecki
Traktorzysta
     
Dawid Zapert
Brygadzista produkcji rybackiej
     
Paweł Wiśniewski
Traktorzysta
     
Ireneusz Chęcik
Robotnik produkcji zwierzęcej
     
Jan Gryta
Robotnik produkcji zwierzęcej
     
Ryszard Żulewski
Robotnik produkcji zwierzęcej
     
Sławomir Chmielewski
Robotnik produkcji zwierzęcej
     
Stanisław Zapert
Robotnik produkcji zwierzęcej
     

Dyrektor Zakładu
mgr Andrzej Glubiński
Falenty
tel. 22 243 54 48