ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nauka/Konferencje, Seminaria, Szkolenia

W imieniu organizatorów zapraszamy na konferencję: " Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów energetycznych. Biogazownie rolnicze - szansą na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego gospodarstwa rolnego oraz dywersyfikację źródeł przychodów", która odbędzie się w dniu 12 marca 2010 r. w Kielcach w trakcie Targów AGROTECH.

Organizatorami konferencji są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ambasada Królestwa Niderlandów we współpracy z:

  • Targami Kielce
  • Agencją Rynku Rolnego
  • Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, oddział w Warszawie
  • Wirtualnym Instytutem Rolnictwa Zrównoważonego
  • Grupą Bio-GEPOIT
  • Bankiem Gospodarki Żywnościowej

Termin i miejsce konferencji - 12 marca 2010 r. w Hotelu Kongresowym - Centrum Biznesu w Kielcach Al. Solidarności 34. w trakcie targów AGROTECH