ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nauka/Konferencje, Seminaria, Szkolenia

13 grudnia 2010 r. w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się konferencja pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi promująca "Wytyczne w zakresie wykorzystania produktów ubocznych oraz zalecanego postępowania z odpadami w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym."

Uczestnicy konferencji otrzymają wkrótce bezpłatnie w/w publikację opracowaną na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez zespół pracowników Dolnośląskiego Ośrodka Badawczego ITP we Wrocławiu pod kierunkiem Dyrektora Oddziału dr inż. Marii Strzelczyk. Wytyczne zawierają m. in. opis pozostałości produkcyjnych powstających w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym oraz sposoby ich zagospodarowania zgodne z aktualnymi wymogami przepisów polskich i UE.

W konferencji udział wzięli m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, firm sektora rolno-spożywczego, ODR-ów, przedstawiciele starostw powiatowych oraz uczelni wyższych i instytutów badawczych.

W ramach konferencji wygłoszono następujące referaty:

  • Wytyczne w zakresie wykorzystania produktów ubocznych oraz zalecanego postępowania z odpadami w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym - Elżbieta Budka (MRiRW, Departament Płatności Bezpośrednich)
  • System DZE CP jako podstawa zapobiegania zanieczyszczeniom - dr inż. Michał Jan Cichy (Politechnika Śląska w Gliwicach)
  • System DZE CP w praktyce -studium przypadku przedsiębiorstwa branży spożywczej - Adam Kuboszek(Grupa Producentów Owoców i Warzyw, "Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski" Sp. z o.o., Zakład Ogrodniczy "Bory Malinowskie")
  • Gospodarka odpadowa w obszarach wiejskich w świetle danych statystycznych - prof. dr hab. inż. Edmund Kaca (ITP)
  • Charakterystyka wskaźników materiałochłonności i odpadowości w wybranych gałęziach przemysłu rolno-spożywczego - dr inż. Maria Strzelczyk (ITP DOB)
  • Wskaźniki materiałochłonności i odpadowości w produkcji roślinnej w aspekcie ochrony środowiska - prof. dr hab. inż. Franciszek Czyżyk ( ITP DOB)
  • Wskaźniki materiałochłonności i odpadowości w produkcji zwierzęcej w aspekcie ochrony środowiska - dr inż. Aleksandra Steinhoff-Wrześniewska (ITP DOB)

Konferencja zakończyła się dyskusją.