ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nauka/Konferencje, Seminaria, Szkolenia

XVI Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Nowe technologie w rolnictwie zrównoważonym"

W dniach 10-11 marca 2011r. w kieleckim Centrum Biznesu odbyła się XVI Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Nowe technologie w rolnictwie zrównoważonym" zorganizowana przez Instytut technologiczno-Przyrodniczy Oddział Warszawa oraz Wirtualny Instytut Rolnictwa Zrównoważonego.

W dniu 10 marca, podczas trzech sesji plenarnych, którym przewodniczyli kolejno profesorowie: Rudolf Michałek, członek rzeczywisty PAN, Marek Mrówczyński, dyrektor IOR-PIB oraz Edward Arseniuk, dyrektor IHAR-PIB, wygłoszono łącznie 15 referatów. Ponadto podczas sesji porterowej, prowadzonej pod przewodnictwem prof. dra hab. Stanisława Krasowicza z IUNG-PIB, zaprezentowano 35 posterów.

W konferencji wzięło udział ponad 90 uczestników.

 

W przeddzień konferencji odbyło się spotkanie Walnego Zgromadzenia Członków Wirtualnego Instytutu Rolnictwa Zrównoważonego. Na spotkaniu podsumowano działalność w roku 2010 oraz omówiono plan działalności WIRZ na rok 2011.

 

Konferencja towarzyszyła Międzynarodowym Targom Techniki Rolniczej AGROTECH, a Instytut nasz (jeszcze jako IBMER) od 17 lat współpracuje z Targami Kielce przy ich organizacji.

 

 

Gala Medalowa

Nasi pracownicy biorą czynny udział w pracach Komisji Konkursowych. Na Gali Medalowej Targów Agrotech 2011 rozdano nagrody i wyróżnienia w konkursach

Złoty Medal

 

 

 

Maszyna Rolnicza Roku

 

 

 

Dr Wiesław Golka i dr Andrzej Seliga odebrali puchar za organizację od 16 lat prestiżowego konkursu Maszyna Rolnicza Roku.