ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nauka/Konferencje, Seminaria, Szkolenia

XVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOW0-TECHNICZNA
nt. "Kierunki rozwoju technologii dla rolnictwa zrównoważonego"
15-16 marca 2012r.

W dniach 15-16 marca 2012r. w Ameliówce odbyła się XVII Konferencja Naukowo-Techniczna ,, Kierunki rozwoju technologii dla rolnictwa zrównoważonego" zorganizowana przez Instytut technologiczno-Przyrodniczy Oddział Warszawa oraz Wirtualny Instytut Rolnictwa Zrównoważonego.

W dniu 15 marca, podczas trzech sesji plenarnych, którym przewodniczyli kolejno profesorowie: Rudolf Michałek, członek rzeczywisty PAN, Andrzej Myczko zastępca dyrektora ITP oraz Marek Mrówczyński dyrektor IOR-PIB, wygłoszono łącznie 15 referatów. Ponadto podczas sesji posterowej, prowadzonej pod przewodnictwem prof. dra hab. Stanisława Krasowicza z IUNG-PIB, zaprezentowano 33 postery.

W konferencji wzięło udział ponad 90 uczestników.

W przeddzień konferencji odbyło się spotkanie Walnego Zgromadzenia Członków Wirtualnego Instytutu Rolnictwa Zrównoważonego. Na spotkaniu podsumowano działalność w roku 2011 oraz omówiono plan działalności WIRZ na rok 2012.

Konferencja towarzyszyła Międzynarodowym Targom Techniki Rolniczej AGROTECH, a Instytut nasz (jeszcze jako IBMER) od 18 lat współpracuje z Targami Kielce przy ich organizacji.

Gala Medalowa

Nasi pracownicy biorą czynny udział w pracach Komisji Konkursowych. Na Gali Medalowej Targów Agrotech 2012 rozdano nagrody i wyróżnienia w konkursach:

Maszyna Rolnicza Roku 2012  
Złoty Medal
Nagroda za innowacyjność dla
Mazowieckiego Ośrodka Badawczego