ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nauka/Konferencje, Seminaria, Szkolenia

XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska,
standardów UE i produkcji biogazu
24-25 września 2013

W dniach 24-25 września 2013 r. w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym, Oddział w Warszawie odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji biogazu".

Na konferencji wygłoszono 72 referaty, w tym 22 z Instytutów zagranicznych.

W konferencji uczestniczyło 117 osób, w tym przedstawiciele Instytutów z Białorusi, Łotwy i Rosji, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz osoby reprezentujące terenowe Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Wyższe Uczelnie, Instytuty Branżowe, Rolnicy-hodowcy

Fotoreportaż