ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nauka/Konferencje, Seminaria, Szkolenia

25 października 2013

W siedzibie Instytutu w Falentach odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. "Zielone światło dla szkolnictwa zawodowego. Program doskonalenia praktycznego dla nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących w zawodach związanych z zieloną gospodarką" (nr projektu: POKL.03.04.03-00-022/12) realizowany przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w partnerstwie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Instytutem Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. - Sp. k. w Łodzi oraz we współpracy z Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

W projekcie uczestniczyło 262 nauczycieli przedmiotów zawodach związanych z zieloną gospodarką oraz 36 przedsiębiorstw z terenu całej Polski. W samej konferencji wzięło udział 173 osoby. Gościem specjalnym była Pani Zofia Stypińska, z-ca Dyrektora ds. oświaty rolniczej Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która serdecznie pogratulowała realizatorom projektu osiągnięcia założonych celów i rezultatów.

Podczas konferencji wygłoszono 8 referatów. Prelegentami były osoby - reprezentanci przedsiębiorstw, w których beneficjanci odbywali praktyki zawodowe: mgr Elżbieta Rubel (Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie), mgr inż. Justyna Lalak i mgr inż. Ewelina Paprota (Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie), p. Radosław Jabłoński (Land Data Eurosoft Sp. z o.o. Oddział w Polsce w Szczecinie), p. Maciej Kalestyński (Wastech Recycling sp. z o.o. w Warszawie), Zbigniew Pawlonka (Gospodarstwo Rolniczo-Sadownicze w Wólce Leśnej, Siedlce), a także eksperci szkolnictwa zawodowego - dr hab. Elżbieta Sałata (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu) oraz mgr inż. Natalia Raźniak (Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie). Podczas konferencji odbyło się również uroczyste wręczenie beneficjentom certyfikatów potwierdzających ich udział w projekcie oraz podziękowań przedstawicielom przedsiębiorstw za pełną zaangażowania współpracę w zakresie organizacji praktyk.

Fotoreportaż z konferencji.