ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nauka/Konferencje, Seminaria, Szkolenia

XX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska,
standardów UE iprodukcji energii alternatywnej, w tym biogazu
23-24 września 2014

23-24 września 2014 r odbyła się jubileuszowa XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Marka Sawickiego nt. „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu”.

Główne cele konferencji:

  1. Rozwój procesów technologicznych w produkcji zwierzęcej z zachowaniem dobrostanu zwierząt. Określenie przyszłościowych prac w zakresie dostosowania standardów technologicznych chowu zwierząt i elementów infrastruktury do wymagań Unii Europejskiej i ochrony środowiska. Rozwój technologii zapewniających właściwe warunki dla zwierząt, jak również bezpieczeństwo pracy. Rozwój budownictwa inwentarskiego stanowiący element infrastruktury w nowoczesnej zabudowie wsi. Pozyskanie biogazu z nawozu naturalnego i produkcji roślinnej.
  2. Wymiana informacji naukowo-badawczych i wdrożeniowych pomiędzy uczestnikami Konferencji oraz określenie form współpracy. Promocja polskich rozwiązań w zakresie nowoczesnych i innowacyjnych technologii produkcji zwierzęcej.

W Jubileuszowej XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej brało udział około 120 uczestników, w tym z: Federacji Rosyjskiej – 23 osoby; Białorusi – 3 osoby; Ukrainy – 1 osoba, Litwy – 1 osoba, Łotwy – 1 osoba, Hiszpanii – 1 osoba oraz z Instytutów i Uczelni krajowych i Ośrodków Doradztwa Rolniczego, a także z Urzędów Wojewódzkich.

Na Konferencji zostało wygłoszonych 76 referatów, z czego 29 referatów w językach obcych (w języku rosyjskim i angielskim). Referaty zostały podzielone na sekcję 1 pt. „Podstawowe problemy w chowie zwierząt” i na sekcję 2 pt. „ Podstawowe problemy w pozyskaniu energii alternatywnej, w tym biogazu”.

Organizacja Jubileuszowej XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej była możliwa dzięki współorganizatorom: Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Katedrze Inżynierii Systemów Agrotechnicznych ZUT Szczecin oraz Komitetowi Techniki Rolniczej PAN. Sponsorami Konferencji byli: Lely East Sp. z o.o., WOLF SYSTEM Sp. z o.o., CUBE.ITG S.A., TESTMER Warszawa S.A., AGRO-KOMBI Sp. z o.o., MUTAG Polska Sp. z o.o., GEA Farm Technologies Sp. z o.o.

Patronem medialnym Konferencji było Wielkopolskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. – Ogólnopolskie Czasopismo Specjalistyczne „Bydło”.