ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nauka/Konferencje, Seminaria, Szkolenia

W dniach 24 i 25 maja 2017 r. w Tykocinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt."Rolnictwo przyjazne środowisku - paradygmaty w naukach rolniczych", którą Instytut Technologiczno-Przyrodniczy współorganizował wraz z Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży, Polskim Towarzystwem Inżynierii Rolniczej, Polskim Towarzystwem Agronomicznym (O/Łomża), Polskim Towarzystwem Łąkarskim (O/Olsztyn), COBORU SDOO w Krzyżewie i Narwiańskim Parkiem Narodowy.

W Konferencji uczestniczyły 94 osoby. W dniu 24 maja podczas sesji plenarnej zostało wygłoszonych 5 referatów, w tym referat przygotowany przez pracowników Instytutu - prof. dr hab. inż. Wacława Romaniuka i mgr inż. Kingi Borek pt. "Innowacyjne rozwiązania w produkcji zwierzęcej" w ramach projektu BIOSTRATEG1 BIOGAS&EE pakiet WP1. Sesja referatowa i posterowa została podzielona na dwie sekcje, podczas których odbyły się 24 wystąpienia.

W dniu 25 maja została zorganizowana sesja wyjazdowa, podczas której uczestnicy Konferencji odwiedzili Narwiański Park Narodowy, OSM Mlekowita oraz Stację doświadczalną COBORU SDOO w Krzyżewie.
Część zdjęć została udostępniona dzięki uprzejmości portalu "wzasięgu.pl".