ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 735 75 02, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nauka/Konferencje, Seminaria, Szkolenia

XXIII MIĘDZYNARODOWA KONFERNECJA NAUKOWA POD PATRONATEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska,
standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu

19-20 września 2017 r.

Organizator:

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział Warszawa 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32

Współorganizatorzy:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych ZUT

Termin i miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 września 2017 r.
Rozpoczęcie o godz. 1000 w sali konferencyjnej nr 103 na I piętrze siedziby ITP, Oddział w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 32

Program Konferencji

Komitet Naukowy Konferencji:

 • prof. dr hab. inż. Rudolf Michałek - czł. zw. PAN, przew. Rady Naukowej ITP
 • prof. dr hab. inż. Karol Węglarzy - ZD Grodziec Śląski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko - Kierownik Oddziału ITP Poznań
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki - Sekretarz Naukowy Instytutu Technologiczno Przyrodniczego
 • prof. dr hab. inż. J. Lech Jugowar - ITP Oddział Poznań
 • prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk - ITP Oddział Warszawa
 • dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. nadzw. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin
 • dr hab. inż. Andrzej Karbowy - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Winnicki - ITP Oddział Poznań
 • prof. dr hab. inż. Józef Szlachta - Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 • prof. dr hab. inż. Henryk Juszka - Uniwersytet Rolniczy Kraków
 • dr hab. inż. Jan Barwicki - ITP Oddział Warszawa
 • prof. dr hab. inż. Nikołaj Morozov - Dyrektor WNIIMZh Podolsk - Moskwa, czł. RANR, Rosja
 • prof. dr hab. inż. Vasilij Susujev - Dyrektor NIIMZh Kirów, czł. RANR, Rosja
 • prof. dr hab. inż. Piotr Savinyh - Z-ca Dyrektrora NIIMZh Kirów, Rosja
 • prof. dr hab. inż. Vladimir Perednia - RUNIP IMSKh NAN Mińsk, Białoruś
 • prof. dr hab. inż. Vladimir Kosolapov - Wszechrosyjski Instytut Pasz im. W.R. Wiliamsa w Lobni
 • prof. dr hab. inż. Juris Priekulis - Łotewski Uniwersytet Rolniczy, Jeglava, Łotwa

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • dr Wacław Roman Strobel - Dyrektor ITP
 • prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • dr inż. Kamila Mazur - Kierownik ZSIT ITP
 • dr inż. Andrzej Seliga - Kierownik Oddziału Warszawa ITP
 • mgr Małgorzata Łukaszuk - Kierownik DPKB ITP
 • mgr inż. Kinga Borek - sekretarz konferencji, ZSIT ITP
 • dr inż. Jan Barwicki, prof. nadzw. - ZSIT ITP
 • dr inż. Witold Wardal - ZSIT ITP
 • mgr inż. Bogdan Łochowski - ZSIT ITP
 • mgr inż. Marcin Majchrzak - ZSIT ITP
 • lic. Edyta Iwanowska - DPKB ITP
 • mgr inż. Katarzyna Marszałek - DPKB ITP
 • dr hab. inż. Andrzej Karbowy - ZUT Szczecin

Główne problemy naukowe konferencji:

 • procesy technologiczne w produkcji zwierzęcej z zachowaniem dobrostanu zwierząt,
 • określenie przyszłościowych prac w zakresie dostosowania standardów technologicznych chowu zwierząt i elementów infrastruktury do wymagań Unii Europejskiej i ochrony środowiska,
 • rozwój technologii zapewniających właściwe warunki dla zwierząt, jak również bezpieczeństwo pracy,
 • rozwój budownictwa inwentarskiego stanowiący element infrastruktury w nowoczesnej zabudowie wsi,
 • pozyskanie biogazu z nawozu naturalnego i produkcji roślinnej oraz metody zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnej,
 • rozwój budownictwa inwentarskiego, niskoemisyjnego i niskoenergetycznego.

Warunki uczestnictwa:

Przesłanie na adres Sekretariatu konferencji karty zgłoszenia na której należy podać NIP w celu wystawienia faktury VAT.
Opłata konferencyjna wynosi 500 zł. Opłata uwzględnia koszty wyżywienia, w tym uroczystą kolację w dniu 19.09.2017 r. oraz materiały monograficzne (w tym publikację Państwa referatu w formie rozdziału monografii).

Opłata za publikację referatu w monografii, bez udziału w Konferencji wynosi 250 zł (karta zgłoszenia referatu).

Ważne terminy:

 1. Do 16.08.2017 r. - zgłoszenie udziału w konferencji, tematu referatu, dokonanie opłaty
 2. Do 16.08.2017 r. - nadesłanie referatów
 3. Do 24.08.2017 r. - zgłoszenie udziału w konferencji i tematu wystąpienia, dokonanie opłaty

Opłatę za konferencję należy wnieść na konto:
BGŻ PNB Paribas S.A. Filia I Odd. w Warszawie 24203000451110000000292710
z dopiskiem: Konferencja "ZSIT"

Dla zainteresowanych noclegiem istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji pokoju w Hotelu Atos (ul. Mangalia 1), koszt wynajmu to:

- pokój 1-osobowy - ok. 180 zł (ze śniadaniem)
- pokój 2-osobowy - ok. 205 zł (ze śniadaniem)

  Koszt noclegu pokrywają uczestnicy Konferencji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział Warszawa
Zakład Systemów Infrastruktury Technicznej Wsi
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32

Zaproszenia:

Zaproszenie na konferencję
Invitation to conference
Priglaszenie na Konferenciju

Telefony kontaktowe:

mgr inż. Kinga Borek
tel. (0-22) 542 11 11
k.borek@itp.edu.pl

prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk
tel. (0-22) 542 11 78
w.romaniuk@itp.edu.pl

Patron honorowy:


UPEBI - Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego

Patron medialny:


Czasopismo "Czysta Energia"

 

Wielkopolskie Wydawnictwo Rolnicze
Sp. z o. o.

 


Internetowy Dziennik B2B "Teraz Środowisko"