ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nauka/Konferencje, Seminaria, Szkolenia

XXIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENECJA NAUKOWA

POD PATRONATEM HONOROWYM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE
i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu

25-26 września 2018 r.Organizator:

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

Oddział Warszawa

02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32Współorganizatorzy:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych ZUT

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w ŁomżyTermin i miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 września 2018 r.
Rozpoczęcie o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 103 na I piętrze siedziby ITP, Oddział w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 32

Program konferencji:
Komitet Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. inż. Rudolf Michałek

czł. zw. PAN

prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk

ITP Oddział Warszawa

prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki

ITP Oddział Warszawa

prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko

ITP Oddział Poznań

prof. dr hab. inż. Wiesław Dembek

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych ITP

dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. nadzw.

ZUT Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin

dr hab. inż. Andrzej Karbowy

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin

dr inż. Andrzej Borusiewicz

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

prof. dr hab. inż. J. Lech Jugowar

ITP Oddział Poznań

prof. dr hab. inż. Stanisław Winnicki

ITP Oddział Poznań

prof. dr hab. inż. Józef Szlachta

Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław

prof. dr hab. inż. Henryk Juszka

Uniwersytet Rolniczy Kraków

dr hab. inż. Jan Barwicki

ITP Oddział Warszawa

prof. dr hab. inż. Yuri Ivanov

Dyrektor WNIIMZh Podolsk - Moskwa, czł. RANR, Rosja

prof. dr hab. inż. Nikołaj Morozov

WNIIMZh Podolsk - Moskwa, czł. RANR, Rosja

prof. dr hab. inż. Vasilij Susujev

NIIMZh Kirów, czł. RANR, Rosja

prof. dr hab. inż. Piotr Savinyh

NIIMZh Kirów, Rosja

prof. dr hab. inż. Vladimir Perednia

RUNIP IMSKh NAN Mińsk, Białoruś

prof. dr hab. inż. Vladimir Kosolapov

Dyrektor WIP im. W.R. Wiliamsa w Lobni

prof. dr hab. inż. Juris Priekulis

Łotewski Uniwersytet Rolniczy, Jeglava, Łotwa


Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr Wacław Roman Strobel

Dyrektor ITP

prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

mgr inż. Kinga Borek

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

dr inż. Kamila Mazur

Kierownik ZSIT ITP

dr inż. Andrzej Seliga

Kierownik Oddziału Warszawa ITP

mgr Przemysław Trzosek

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr Jacek Zamielski

Doradca Dyrektora Instytutu

mgr Małgorzata Łukaszuk

Kierownik DPKB ITP

dr hab. inż. Jan Barwicki, prof. nadzw.

ZSIT ITP

dr inż. Witold Wardal

ZSIT ITP

mgr inż. Bogdan Łochowski

ZSIT ITP

dr inż. Marcin Majchrzak

JCW ITP

lic. Edyta Iwanowska

DPKB ITP

mgr inż. Katarzyna Marszałek

DPKB ITP

dr hab. inż. Halina Jankowska-Huflejt, prof. nadzw.

DW ITP

dr hab. inż. Andrzej Karbowy

ZUT Szczecin


Główne problemy naukowe konferencji:

  • procesy technologiczne w produkcji zwierzęcej z zachowaniem dobrostanu zwierząt,
  • określenie przyszłościowych prac w zakresie dostosowania standardów technologicznych chowu zwierząt i elementów infrastruktury do aktualnych wymagań Unii Europejskiej i ochrony środowiska,
  • rozwój technologii zapewniających właściwe warunki dla zwierząt, jak również bezpieczeństwo pracy z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań,
  • rozwój budownictwa inwentarskiego stanowiący element infrastruktury w nowoczesnej zabudowie wsi,
  • pozyskanie biogazu z nawozu naturalnego i produkcji roślinnej oraz metody zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnej,
  • innowacyjne metody zagospodarowania biogazu,
  • metody zakwaszania gnojowicy jako działanie ograniczające emisję amoniaku,
  • rozwój budownictwa inwentarskiego, niskoemisyjnego i niskoenergetycznego.

Projekty:
Podczas pierwszego dnia Konferencji zostaną przedstawione zagadnienia realizowane w ramach projektu BIOSTRATEG1, pakiet WP1 pt. Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa.
W drugim dniu Konferencji przewidujemy wystąpienia prezentujące realizacje projektu Baltic Sea Region, akronim: Baltic Slurry Acidi. (Redukcja strat azotu z rolnictwa poprzez promocję zastosowania technik zakwaszania gnojowicy w regionie Morza Bałtyckiego) po których zapraszamy uczestników na obrady przy okrągłym stole.

Warunki uczestnictwa:
Przesłanie na adres Sekretariatu konferencji karty zgłoszenia, na której należy podać NIP w celu wystawienia faktury VAT.
Opłata konferencyjna wynosi 500 zł. Opłata uwzględnia koszty wyżywienia, w tym uroczystą kolację w dniu 25.09.2018 r. oraz materiały monograficzne (w tym publikację Państwa referatu w formie rozdziału monografii).

Opłata za publikację referatu w monografii, bez udziału w Konferencji wynosi 250 zł (karta zgłoszenia - referat).

Ważne terminy:
1) Do 24.08 2018 r. - zgłoszenie udziału w konferencji i tematu referatu, dokonanie opłaty
2) Do 27.08.2018 r. - nadesłanie referatów
3) Do 07.09.2018 r. - zgłoszenie udziału w konferencji i tematu wystąpienia, dokonanie opłaty

Opłatę za konferencję należy wnieść na konto:
BGŻ PNB Paribas S.A. Filia I Odd. w Warszawie
24 2030 0045 1110 0000 0029 2710
z dopiskiem: Konferencja "ZSIT"

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Oddział Warszawa
Zakład Systemów Infrastruktury Technicznej Wsi
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32

Zaproszenia:
Zaproszenie na konferencję
Invitation to conference
Priglaszenie na Konferenciju

Patroni:
Unia Producentów i Pracodawców
Przemysłu Biogazowego (UPEBI)

Patroni Medialni:
Internetowy Dziennik B2B            Portal Rolniczy
   

Telefony kontaktowe:
mgr inż. Kinga Borek
tel. (+48) 694 620 713
e-mail

prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk
tel. (+48) 694 682 338
e-mail