ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 735 75 02, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności pomocniczej

Komórki działalności pomocniczej

Dział Wydawnictw - DW

dr hab. inż. Halina Jankowska-Huflejt, prof. nadzw.
- Falenty
22 720 05 98
22 720 05 31 w. 539
Dział Planowania i Koordynacji Badań - DPKB

mgr Małgorzata Łukaszuk
O/Warszawa
22 542 11 75
Dział Informacji i Transferu Wiedzy - DITW

dr inż. Izabela Lubbe
- Falenty
22 735 75 89
Dział Promocji - DPM

dr inż. Andrzej Seliga

O/Warszawa
22 542 11 70
Dział Głównego Informatyka - DGI
mgr inż. Małgorzata Przybyła
- Falenty
22 720 05 31 w. 583
22 735 75 83
Centrum Transferu Technologii - CTT
dr Robert Żurawski
22 735 75 26
Dział Spraw Pracowniczych - DSP
mgr inż. Ryszard Biernacki - Falenty
22 720 04 11
22 720 05 31 w. 529
22 735 75 29
Dział Płac - DP
Dział Finansowo- Księgowy - DFK
P.o. Kierownika - Małgorzata Chilczuk
22 507 98 13

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych - SZP
mgr inż. Jacek Kazimierczak - Falenty
22 720 05 31 w. 532
22 735 75 32
Dział Administracyjno- Techniczny - DAT
mgr inż. Jacek Kazimierczak - Falenty
22 720 05 31 w. 522
22 720 09 42
Dział Administracyjno-Techniczny w Warszawie - DATW
Warszawa
Vacat

Dział Administracyjno-Gospodarczy w Poznaniu - DAG
Leszek Białas -Poznań
61 820 33 31 centrala

Dział Administracyjno-Techniczny w Kłudzienku - DT
mgr inż. Stanisław Kaliński
Kłudzienko
tel. 22 755 60 41 w. 224

Stanowisko ds. Aprobat Technicznych - SAT

mgr inż. Franciszek Misiewicz
- Falenty
22 735 75 94
Stanowisko ds. Inwestycji i Remontów - SIR
mgr inż. Grzegorz Janicki - Falenty
22 720 05 31 w. 581,582
22 735 75 81
22 735 75 82
22 720 09 44
Stanowisko ds. BHP i P.Poż. - SBHP