ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Laboratorium ITP

Laboratorium Badawcze ITP - LAB

Laboratorium Badawcze ITP składa się z dwóch pionów laboratoryjnych − Pionu inżynieryjno-rolniczego oraz pionu agro-środowiskowego.
W skład Instytutu wchodzą akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (akredytacja AB116) i notyfikowane w Unii Europejskiej (nr identyfikacyjny 1459) działowe laboratoria badawcze: LABORATORIA AKREDYTOWANE

  • Laboratorium Badawcze Ciągników i Maszyn Rolniczych (w Oddziale Kłudzienko);
  • Laboratorium Badawcze Elektryki Rolniczej (w Oddziale Warszawa);
  • Laboratorium Badawcze Technologii i Biosystemów Rolniczych (w Oddziale Poznań);

oraz działowe laboratoria badawcze przygotowywane do procesu akredytacji: LABORATORIA INNE

  • Laboratorium Badawcze Mikrobiologii (w Centrali w Falentach);
  • Laboratorium Badawcze Chemii Środowiska (w Centrali w Falentach);
  • Laboratorium Badawcze Inżynierii Środowiska (w Centrali w Falentach).

Laboratoria te wykonują prace usługowe zewnętrzne – dla jednostek spoza ITP oraz usługi wewnętrzne - dla zakładów naukowych i regionalnych ośrodków badawczych ITP.

Laboratorium Badawcze ITP - LAB
O/Warszawa
mgr inż. Sylwester Żemajtys
22 243 55 34
Laboratorium Badawcze Elektryki Rolniczej - LBER
(w Oddziale Warszawa)
mgr inż. Sylwester Żemajtys
22 243 55 34
Laboratorium Badawcze Ciągników i Maszyn Rolniczych - LBC
(w Oddziale ITP w Kłudzienku)
inż. Sebastian Dorociński
22 243 53 84
Laboratorium Badawcze Technologii i Biosystemów Rolniczych - LBTBR
(w Oddziale Poznań)
dr Renata Myczko
22 243 53 05
Laboratorium Badawcze Mikrobiologii - LBM
(w Centrali w Falentach)

22 243 53 31
Laboratorium Badawcze Chemii Środowiska - LBCŚ
(w Centrali w Falentach)
dr hab. inż. Irena Burzyńska, prof.nadzw.
22 243 52 58
Laboratorium Badawcze Inżynierii Środowiska - LBIŚ
(w Centrali w Falentach)
prof. dr hab. inż. Magdalena Borys
22 243 53 82

Pracownicy Laboratorium Badawczego ITP

Nazwisko - Stanowisko Telefon Nr wewnętrzny e-mail Pokój
mgr inż. Sylwester Żemajtys
Kierownik Laboratorium ITP, Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
22 243 55 34 306  
Agnieszka Dorocińska
St. specjalista adm. techn.
 

Kierownik Laboratorium
mgr inż. Sylwester Żemajtys
Warszawa
tel. 22 243 55 34