ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 735 75 02, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Laboratorium ITP > Laboratoria Akredytowane

LABORATORIUM BADAWCZE CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH

20 września 2013 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wyznaczył Instytut Technologiczno-Przyrodniczy jako jednostkę uprawnioną:

 1. w zakresie homologacji do:
  • przeprowadzania badań homologacyjnych typu WE pojazdu albo typu pojazdu dla kategorii pojazdów: C, R i T,
  • przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części dla kategorii pojazdów: M, N, O, C, R i T,
  • przeprowadzania:
   • kontroli zgodności produkcji pojazdu dla pojazdów kategorii: C, R i T,
   • kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, C, R i T;
 2. w zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu dla kategorii pojazdów: C, R i T.

Ponadto Laboratorium wykonuje badania:

 • Bezpieczeństwa użytkowania przyczep rolniczych, maszyn rolniczych, leśnych i ogrodniczych;
 • Mocy silnika na WOM i zużycia paliwa w ciągnikach rolniczych i leśnych;
 • Wytrzymałości konstrukcji ochronnych wg. metodyk OECD: kody 4, 6, 7, 8 i 10

W ramach Programu Wieloletniego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. "Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich", prowadzimy "Bank informacji homologacyjnej ciągników i przyczep rolniczych".

Bank informacji homologacyjnej ciągników i przyczep rolniczych

Wyniki badań mocy na WOM w ciągnikach rolniczych

Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - certyfikat akredytacji nr AB 116 w systemie zapewnienia jakości zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2001.

Jesteśmy członkiem
Polskiego Klubu Laboratoriów Badawczych - POLLAB
oraz członkiem stowarzyszonym
European Network for Testing of Agricultural Machines - ENTAM.

Kontakt:
inż. Sebastian Dorociński - Kierownik Laboratorium
tel. (+48 22) 724 07 04 lub 0-607-567-497; e-mail: s.dorocinski@itp.edu.pl
Władysław Deliś - Z-ca Kierownika Laboratorium ; tel. (+ 48 22) 724 07 04; e-mail: wdelis@wp.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO LABORATORIUM

 


Wyświetl większą mapę

Zakres działania:

 • badania podstawowe mające na celu unowocześnienie metod badawczych;
 • opracowywanie i adaptacja metodyk do nowego sprzętu, nowych wymagań w miarę rozszerzania zakresu akredytacji na nowe wyroby;
 • stałe podnoszenie kompetencji personelu laboratoriów przez wymianę międzynarodową i uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych porozumieniach i stowarzyszeniach laboratoriów badawczych;
 • adaptacja nowych technik pomiarowych i badawczych do potrzeb prowadzonych badań;
 • badania bezpieczeństwa i zgodności z aktami normatywnymi ciągników i maszyn rolniczych wg zatwierdzonego przez PCA zakresu akredytacji;
 • badania do homologacji ciągników i przyczep rolniczych wg upoważnienia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;
 • doskonalenie metod badawczych i ich stałe dostosowywanie do zmieniających się Dyrektyw UE i innych aktów prawnych, obowiązujących w zakresie akredytacji;
 • podnoszenie kompetencji personalnych oraz doskonalenie i unowocześnianie wyposażenia laboratorium;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi laboratoriami, w tym badania międzylaboratoryjne;
 • normalizacja w zakresie posiadanych uprawnień;
 • śledzenie postępu w doskonaleniu metod badawczych i wyposażeniu analogicznych laboratoriów i wykorzystanie go w utrzymaniu standardu badań na wymaganym poziomie
 • udział w pracach legislacyjnych Komisji Europejskiej.

Pracownicy Laboratorium

Nazwisko - Stanowisko Telefon e-mail
inż. Sebastian Dorociński
Kierownik
22 724 07 04
Władysław Deliś
Z-ca kierownika, kierownik ds. jakości
22 724 07 04
mgr inż. Daniel Nasternak
Inżynier
22 724 07 04  
mgr inż. Andrzej Paszkowski
Kierownik techn., Z-ca pełnomocnika Dyrektora ds. jakości
22 724 07 04
Wiesław Nosecki
Z-ca kierownika techn. laboratorium działowego,
Z-ca kierownika ds. jakości w laboratorium działowym
22 724 07 04
Andrzej Wiśniewski
Sam. technik
22 724 07 04
Mirosław Cyngot
St. technik
22 724 07 04  

 

Kierownik Jednostki
inż. Sebastian Dorociński
Kłudzienko
tel. 22 724 07 04