ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 735 75 02, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Laboratorium ITP > Laboratoria Badawcze

Laboratorium Badawcze Inżynierii Środowiska - LBIŚ

Zakres prac:

Badania gruntów i gleb

Badania laboratoryjne:

  • badania właściwości fizycznych, w tym składu granulometrycznego, gęstości objętościowej, gęstości właściwej szkieletu gruntowego, wskaźnika porowatości, granicy płynności, granicy skurczalności, granicy plastyczności, wilgotności naturalnej, wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego, zawartości części organicznych, zawartości węglanów wapnia;
  • badanie właściwości mechanicznych, w tym edometrycznego modułu ściśliwości, ciśnienia pęcznienia gruntu, wytrzymałości gruntów na ścinanie (metodą penetrometru stożkowego, ścinarką obrotową), spójności i kąta tarcia wewnętrznego metodą bezpośredniego ścinania w małym i średnim aparacie;
  • badanie właściwości filtracyjnych gruntów naturalnych oraz gruntów antropogenicznych (w tym odpadów powęglowych, odpadów przemysłowych, popiołów i żużli oraz innych materiałów gruntowych powstałych podczas gospodarczej działalności człowieka), w warunkach zmiennego i stałego spadku hydraulicznego;

Badania terenowe

  • badania terenowe właściwości gruntów (w tym wykonywanie odwiertów wraz z poborem prób o naruszonej i nienaruszonej strukturze gruntu, sondowania sondą stożkową z końcówką SD sondą lekką − DPL i sondą średnią − DPM);

Badania betonów i zawiesin twardniejących

  • badania właściwości fizycznych i mechanicznych świeżych oraz stwardniałych zawiesin twardniejących i betonów (w tym gęstości objętościowej, lepkości umownej, odstoju dobowego wody, czasu wiązania, wytrzymałości na ściskanie jednoosiowe i współczynnika filtracji.

 

Pracownicy Laboratorium

Nazwisko - Stanowisko e-mail Telefon wew. Pokój
Centrala w Falentach: 22 720 05 31
prof. dr hab. inż. Magdalena Borys
Profesor zwyczajny, Kierownik Laboratorium
22 735 75 53 553 LBIŚ-1
Dr inż. Joanna Rycharska
Adiunkt
22 735 75 49 549 LBIŚ-3
Mgr inż. Konrad Piechowicz
Asystent
22 735 75 66 566 LBIŚ-9
inż. Sławomir Kadej
Sam. specjalista adm.-techn.
22 735 75 65
22 735 75 51
565, 551 LBIŚ-10
inż. Michał Oczyński
St. specjalista adm.-techn.
22 735 75 65
22 735 75 51
565, 551 LBIŚ-10
Laboratorium   22 735 75 51 551 LBIŚ-11-16

Kierownik Jednostki
prof. dr hab. inż. Magdalena Borys
Falenty
tel. 22 735 75 53