ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 735 75 02, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

 

O Instytucie > Struktura, zakres prac

Dział Filmu Naukowego

 

Oddział ITP w Kłudzienku
05-825 KŁUDZIENK0
e-mail: film@itp.edu.pl
+48 22 755 60 41 w.107
+48 22 755 50 16 w.107
+48 22 724 07 03 w.107

Zakres prac:

 1. prowadzenie prac dla potrzeb badań naukowych prowadzonych w ramach głównych specjalizacji Instytutu;
 2. prowadzenie prac nad doskonaleniem metod fotooptycznych, wykorzystujących elektroniczną rejestrację i komputerową analizę obrazu (techniki zdjęć poklatkowych, ultraszybkich, stroboskopowych, termowizyjnych oraz mikro i makroskopowych), w tym:
  • adaptacja nowatorskich technik wizyjnych dla potrzeb badawczych,
  • realizacja i dokumentacja badań naukowych na nośnikach elektronicznych,
  • realizacja filmów naukowych (badawczych, popularnonaukowych i edukacyjnych),
  • edycja materiałów filmowych i fotograficznych dla potrzeb zakładów naukowych, Działu Promocji oraz Działu Informacji i Transferu Wiedzy,
  • aktualizacja filmoteki Instytutu przeznaczonej do rozpowszechniania oraz archiwizacja materiałów filmowych i fotograficznych,
  • nieodpłatne rozpowszechnianie materiałów filmowych, prezentacje na konferencjach, seminariach i targach oraz udział w naukowych festiwalach filmowych, jako element szerokiej promocji osiągnięć Instytutu,
  • komercyjne rozpowszechnianie filmów na płytach DVD, jako środków dydaktycznych dla rolniczej i przyrodniczej edukacji oraz doskonalenia zawodowego.

Więcej informacji...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Jednostki
mgr inż.
Robert Łukawski

Kłudzienko
tel. 22 755 60 41 w.107