ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 735 75 02, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Organy stanowiące i opiniodawczo-doradcze

Rada Naukowa

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym idoradczym w zakresie działalności statutowej oraz sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Zadania i zakres działania Rady określa odrębny regulamin. Członków Rady Naukowej w liczbie określonej w statucie wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy Instytutu na okres 4 lat.

Skład Rady Naukowej
Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach
na 4-letnią kadencję 2016 - 2020

I. Członkowie Rady zatrudnieni w ITP (jako głównym miejscu pracy)

1. Dr hab. Jerzy Barszczewski prof. nadzw. Agronomia – chemia rolna
2. Mgr inż. Kinga Borek -
3. Prof. dr hab. Magdalena Borys Ochrona i kształtowanie środowiska - geotechnika
4. Dr hab. Irena Burzyńska prof. nadzw. Agronomia – chemia środowiska rolniczego
5. Prof. dr hab. Wiesław Dembek Ochrona i kształtowanie środowiska – torfoznawstwo
6. Mgr inż. Marek Hryniewicz -
7. Dr hab. Andrzej Eymontt prof. nadzw. Inżynieria rolnicza – mechanizacja prac melioracyjnych i wodno-ściekowych
8. Prof. dr hab. Jerzy Lech Jugowar Inżynieria rolnicza – energia odnawialna, mechanizacja produkcji zwierzęcej
9. Prof. dr  hab. Edmund Kamiński Inżynieria rolnicza – mechanizacja rolnictwa, ochrona roślin
10. Dr hab. Jan Kamionka prof. nadzw. Inżynieria rolnicza –inżynieria rolnicza
11. Dr hab. Zbigniew Kogut prof. nadzw. Inżynieria rolnicza – mechanizacja rolnictwa
12. Dr hab. Józef Lipiński prof. nadzw. Ochrona i kształtowanie środowiska - melioracje wodne i kształtowanie środowiska
13. Prof. dr hab. Leszek Łabędzki Ochrona i kształtowanie środowiska – melioracje wodne
14. Dr hab. Zygmunt Miatkowski  prof. nadzw. Ochrona i kształtowanie środowiska– melioracji rolnych
15. Prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski Ochrona i kształtowanie środowiska – geotechnika i przepływ wód gruntowych
16. Prof. dr hab. Janusz Ostrowski Agronomia - gleboznawstwo
17. Dr hab.  Stefan Pietrzak prof. nadzw. Agronomia – oddziaływanie rolnictwa na środowisko
18. Dr Hubert Piórkowski Ochrona i kształtowanie środowiska – ekologia krajobrazu
19. Prof. dr hab. Wacław Romaniuk Inżynieria rolnicza – mechanizacja produkcji zwierzęcej
20. Dr inż. Leszek Sergiel Inżynieria rolnicza –
21. Prof. dr hab. Joanna Sobczak Inżynieria rolnicza – technologia drobiarstwa
22. Dr hab. Maria Strzelczyk prof. nadzw. Ochrona i kształtowanie środowiska – gospodarka odpadami i sanitacja wsi
23. Prof. dr hab. Aleksander Szeptycki Inżynieria rolnicza – technologia produkcji rolniczej
24. Mgr inż. Damian Śliwiński -
25. Prof. dr hab. Stanisław Twardy Agronomia - łąkarstwo
26. Prof. dr hab. Krzysztof Wierzbicki Inżynieria rolnicza – techniczna infrastruktura wsi, melioracje wodne
27. Prof. dr hab. Stanisław Winnicki Inżynieria rolnicza – mechanizacja produkcji zwierzęcej
28. Dr hab. Barbara Wróbel prof. nadzw. Agronomia - łąkarstwo

II. Członkowie Rady niezatrudnieni w ITP (jako głównym miejscu pracy)

1. Dr hab. Piotr Banaszuk prof. nadzw. Ochrona i kształtowanie środowiska – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i zarządzanie zasobami naturalnymi
2. Prof. dr hab. Eugeniusz Karol Chyłek Agronomia – doradztwo rolnicze
3. Dr hab. Janusz Czerepko prof. nadzw. Leśnictwo - ekologia lasu
4. Dr hab. Marek Gaworski prof. nadzw. Inżynieria rolnicza – technika w produkcji zwierzęcej
5. Dr inż. Karol Krajewski Technologia żywności i żywienia – bezpieczeństwo żywności
6. Prof. dr hab. Maciej Kuboń Inżyniera rolnicza – logistyka transportu rolniczego
7. Mgr inż. Krzysztof Niedzielski -
8. Prof. zw. dr hab. Rudolf Michałek Inżynieria rolnicza – metodologia nauki, organizacja i ekonomika techniki rolniczej
9. Dr hab. Tadeusz Pawłowski prof. nadzw. Budowa i eksploatacja maszyn,, technika rolnicza – mechanika stosowana, metody komputerowe w projektowaniu, technologie informatyczne, transport maszyn rolniczych
10. Prof. dr hab. Czesław Przybyła Ochrona i kształtowanie środowiska – melioracje wodne
11. Prof. dr hab. Mariusz Stolarski Agronomia - agroenergetyka
12. Dr inż. Henryk Skórnicki Zootechnika – żywienie zwierząt
13. Mgr inż. Monika Zabrzeńska-Chaterera -

Lista obecności osób zaproszonych
na inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej
Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach
w dniu 15.06.2016 r.

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Miejsce pracy
1.   Iwona Korczak Dyrektor MRiRW. Dep. Spraw Społecznych i Oświaty  Rolniczej
2. Justyna Matys Dyrektor MRiRW. Dep. Gospodarki Ziemią
3. Dariusz Nieć Dyrektor MRiRW. Dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich
4. Waldemar Guba Dyrektor MRiRW. Dep. Strategii, Analiz i Rozwoju
5. Kazimierz Borys Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych ITP Falenty
6. Artur Zieliński Główny Księgowy ITP Falenty
7. Robert Łukawski Przewodniczący NSZZ Pracowników ITP ITP MOB Kłudzienko
8. Leszek Białas Przewodniczący OZ ZZPR w RP ITP Oddział Poznań
9. Sławomir Ostrzyżek Przewodniczący KZ NSZZ „S” ITP Falenty
10. Izabela Lubbe

 

 

11. Paulina Mielcarek

 

 

12. Jacek Sosnowski

 

 

13. Agnieszka Latawiec

 

 

 

 

PREZYDIUM I KOMISJE

Przewodniczący - prof. zw. dr hab. inż. Rudolf Michałek, Czł. rzecz. PAN
Zastępcy Przewodniczącego - prof. dr hab. inż. Waldemar Mioduszewski
  - prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki
Sekretarz - prof. dr hab. inż. Magdalena Borys

 

Komisja ds. rozwoju i oceny kadry naukowej:

Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk
Z-ca Przewodniczącego - dr hab. inż. Stefan Pietrzak prof. nadzw.
Członkowie - dr hab. inż. Andrzej Eymontt prof. nadzw.
  - prof. dr hab. inż. Edmund Kamiński
  - dr hab. inż. Barbara Wróbel prof. nadzw.

 

Komisja ds. naukowo-badawczych, wdrożeniowych i upowszechniania:

Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki
Z-ca Przewodniczącego - prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbicki
Członkowie - dr hab. inż. Marek Gaworski prof. nadzw.
  - dr hab. inż. Zygmunt Miatkowski prof. nadzw.
  - dr hab. inż. Maria Strzelczyk prof. nadzw.

 

Komisja ds. ekonomiczno-organizacyjnych:

Przewodniczący - dr hab. inż. Jan Kamionka prof. nadzw.
Z-ca Przewodniczącego - prof. dr hab. Jerzy Lech Jugowar
Członkowie - dr hab. inż. Jerzy Barszczewski prof. nadzw.
  - dr hab. inż. Józef Lipiński prof. nadzw.
  - dr inż. Leszek Sergiel

 

Sekretariat Rady Naukowej

Anna Tarnachowicz
St. specjalista adm.-techn. ds. Rady Naukowej
tel. 22 735 75 99
e-mail: