ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 735 75 02, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Organy stanowiące i opiniodawczo-doradcze

Rada Naukowa

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym idoradczym w zakresie działalności statutowej oraz sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Zadania i zakres działania Rady określa odrębny regulamin. Członków Rady Naukowej w liczbie określonej w statucie wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy Instytutu na okres 4 lat.

Skład Rady Naukowej
Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach
na 4-letnią kadencję 2017 - 2021

I. Członkowie Rady zatrudnieni w ITP

1. Dr hab. Jerzy Barszczewski prof. nadzw. Agronomia – chemia rolna
2. Mgr inż. Kinga Borek -
3. Prof. dr hab. Magdalena Borys Ochrona i kształtowanie środowiska - geotechnika
4. Dr hab. Irena Burzyńska prof. nadzw. Agronomia – chemia środowiska rolniczego
5. Prof. dr hab. Wiesław Dembek Ochrona i kształtowanie środowiska – torfoznawstwo
6. Dr hab.Wojciech Golimowski prof. nadzw. Inżynieria rolnicza - odnawialne źródła energii
7. Dr hab. Halina Jankowska-Huflejt prof. nadzw. Agronomia - łąkarstwo
8. Prof. dr hab. Jerzy Lech Jugowar Inżynieria rolnicza – energia odnawialna, mechanizacja produkcji zwierzęcej
9. Dr hab. Jan Kamionka prof. nadzw. Inżynieria rolnicza –inżynieria rolnicza
10. Dr hab. Marek Kopacz prof. nadzw. Ochrona i kształtowanie środowiska - kształtowanie środowiska górskiego
11. Mgr inż. Katarzyna Krężałek -
12. Dr hab. Józef Lipiński prof. nadzw. Ochrona i kształtowanie środowiska - melioracje wodne i kształtowanie środowiska
13. Prof. dr hab. Leszek Łabędzki Ochrona i kształtowanie środowiska – melioracje wodne
14. Dr hab. Zygmunt Miatkowski  prof. nadzw. Ochrona i kształtowanie środowiska– melioracji rolnych
15. Prof. dr hab. Andrzej Myczko Inżynieria rolnicza - mechanizacja produkcji zwierzęcej,agroenergetyka
16. Dr hab.  Stefan Pietrzak prof. nadzw. Agronomia – oddziaływanie rolnictwa na środowisko
17. Prof. dr hab. Wacław Romaniuk Inżynieria rolnicza – mechanizacja produkcji zwierzęcej
18. Dr hab. Maria Strzelczyk prof. nadzw. Ochrona i kształtowanie środowiska – gospodarka odpadami i sanitacja wsi
19. Prof. dr hab. Aleksander Szeptycki Inżynieria rolnicza – technologia produkcji rolniczej
20. Prof. dr hab. Stanisław Twardy Agronomia - łąkarstwo
21. Dr hab. Barbara Wróbel prof. nadzw. Agronomia - łąkarstwo

II. Członkowie Rady niezatrudnieni w ITP

1. Dr hab. Piotr Banaszuk prof. nadzw. Ochrona i kształtowanie środowiska – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i zarządzanie zasobami naturalnymi
2. Prof. dr hab. Przemysław Borkowski Budowa i eksploatacja maszyn - obróbka erozyjna wysokociśnieniową strugą cieczy
3. Dr hab. Janusz Czerepko prof. nadzw. Leśnictwo - ekologia lasu
4. Prof. dr hab. Bohdan Dobrzańskii Agronomia agrofizyka, fizyka materiałów roślinnych, sadownictwo
5. Prof. dr hab. Stefan Ignar Ochrona i kształtowanie środowiska - melioracje wodne, hydrologia, Kształtowanie środowiska
6. Dr hab. Mohamed Hazem Kalaji Agronomia - fizjologia roślin, fotosynteza, fluorescencja chlorofilu, fotosystem, stres abiotyczny, rośliny energetyczne
7. Dr Ignacy Kitowski IBiologia - ekologia zwierząt
8. Dr hab. Roman Lusawa Agronomia ekonomia, integracja europejska, rozwój obszarów wiejskich, samorząd terytorialny, rozwój lokalny
9. Prof. dr hab. Bożena Łozowicka Agronomia - ochrona roślin, toksykologia żywności, toksykologia środowiska, analiza pozostałości pestycydów, związki biologiczne aktywne
10. Dr inż. Tomasz Mirosław Budowa i eksploatacja maszyn
11. Mgr inż. Krzysztof Niedzielski -
12. Dr hab. Artur Nosalewicz Agronomia-agrofizyka
13. Prof. dr hab. Janusz Podleśny Agronomia uprawa roli i roślin
14. Dr hab. Mateusz Stasiak Agronomia-agrofizyka
15. Dr hab. Agnieszka Sujak Technika rolnicza-biofizyka, inżynieria rolnicza
16. Dr hab. Małgorzata Suska-Malawska Biologia biologia medyczna
17. Prof. dr hab. Małgorzata Szynkowska Nauki chemiczne -adsorpcja i kataliza, chemia analityczna, ochrona środowiska
18. Dr hab. Marek Śnieg Technika rolnicza maszyny i urządzenia rolnicze
19. Mgr inż. Monika Zabrzeńska-Chaterera -
20. Dr inż. Józef Zajkowski Inżynieria i ochrona środowiska

 

Sekretariat Rady Naukowej

Anna Tarnachowicz
St. specjalista adm.-techn. ds. Rady Naukowej
tel. 22 735 75 99
e-mail: