ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nauka/Konferencje, Seminaria, Szkolenia

27 września 2011 roku o godz. 11:00
w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym
Oddział w Warszawie, ul. Rakowiecka 32, pokój 210

odbędzie się seminarium nt.:

WPŁYW UKŁADÓW JEZDNYCH ROZRZUTNIKÓW OBORNIKA
NA ENERGOCHŁONNOŚĆ ZABIEGU I UGNIECENIE GLEBY

Wykonywane na ten temat badania są przedmiotem pracy doktorskiej Pani mgr inż. Anety Marczuk absolwentki Studiów Doktoranckich Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Oddział w Warszawie

Dyrekcja Instytutu serdecznie zaprasza do udziału w seminarium.