ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności pomocniczej

Stanowisko ds. Inwestycji i Remontów - SIR

Gł. specjalista ds. Inwestycji i Remontów: mgr inż. Grzegorz Janicki
Falenty:
Pokój: K-8
tel. 22 246 54 82 w. 338

 

Zakres prac:

  • opracowywanie we współpracy z Działem Planowania i Koordynacji Badań wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych, rzeczowych i finansowych, w tym zakupów z dostaw krajowych i importu, zgodnie z potrzebami komórek organizacyjnych;
  • organizowanie prac nad techniczno-ekonomicznymi założeniami inwestycji, ich lokalizacją ogólną i szczegółową oraz dokumentacją projektowo-kosztorysową;
  • prowadzenie spraw związanych z powierzeniem wykonawstwa, przyjęciem do wykonawstwa, nadzorem inwestycyjnym oraz komisyjnym przyjmowaniem wykonywanych robót i ich rozliczaniem;
  • zamawianie i realizacja zakupów inwestycyjnych i aparatury specjalnej przewidzianej w planach prac naukowo-badawczych oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji z tym związanej;
  • sporządzanie sprawozdań i analiz z realizacji inwestycji;
  • prowadzenie gospodarki opakowaniami zwrotnymi w związku z dokonywanymi zakupami;
  • zapewnienie sprawności technicznej obiektów (remonty, adaptacje, modernizacje) oraz urządzeń energetycznych, cieplnych, gazowych i wodno-ściekowych.

 

 

 

 

 

Główny Specjalista ds. Inwestycji i Remontów
mgr inż.
Grzegorz Janicki

Falenty
Tel. 22 246 54 82 w. 338