ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności pomocniczej

Dział Spraw Pracowniczych - DSP

Zakres prac:

  • realizowanie polityki kadrowej, płacowej, socjalnej i bytowej;
  • prowadzenie spraw osobowych;
  • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów osobowych pracowników;
  • nadzorowanie realizacji przepisów prawa pracy oraz prowadzenie działalności informacyjnej w tym zakresie;
  • organizowanie kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji pracowników;
  • współdziałanie z innymi służbami, organizacjami i komisjami społecznymi, działającymi w Instytucie, w dziedzinie rozwiązywania problemów spraw pracowniczych i zapobiegania powstawaniu konfliktów indywidualnych i zbiorowych;
  • przechowywanie wewnętrznych aktów normatywnych;
  • prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora Instytutu.

Pracownicy Działu:

Nazwisko - Stanowisko Telefon Wewn. e-mail Pokój
Centrala w Falentach: 22 628 37 63
mgr inż. Ryszard Biernacki
22 243 52 49
207 21
Ewa Szustak
Sam. specjalista adm.-techn. ds. pracowniczych
22 243 52 50 208 21
mgr Mariola Bialic
Specjalista ds. kadr
22 243 52 51 209 17
Oddział Warszawa
Teresa Rudnik
Gł. specjalista ds. pracowniczych
22 243 54 36
324 226