ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 735 75 02, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności pomocniczej

Dział Spraw Pracowniczych - DSP

Zakres prac:

  • realizowanie polityki kadrowej, płacowej, socjalnej i bytowej;
  • prowadzenie spraw osobowych;
  • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów osobowych pracowników;
  • nadzorowanie realizacji przepisów prawa pracy oraz prowadzenie działalności informacyjnej w tym zakresie;
  • organizowanie kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji pracowników;
  • współdziałanie z innymi służbami, organizacjami i komisjami społecznymi, działającymi w Instytucie, w dziedzinie rozwiązywania problemów spraw pracowniczych i zapobiegania powstawaniu konfliktów indywidualnych i zbiorowych;
  • przechowywanie wewnętrznych aktów normatywnych;
  • prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora Instytutu.

Pracownicy Działu:

Nazwisko - Stanowisko Telefon Wewn. e-mail Pokój
Centrala w Falentach: 22 720 05 31
mgr inż. Ryszard Biernacki
Kierownik Działu
22 720 04 11
22 735 75 29
529 21
Ewa Szustak
Sam. specjalista adm.-techn. ds. pracowniczych
22 720 04 11
22 735 75 29
529 21
Oddział Warszawa
Teresa Rudnik
Gł. specjalista ds. pracowniczych
22 542 11 76
  226

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Działu
mgr inż.
Ryszard Biernacki
Falenty
tel. 22 720 04 11
22 735 75 29