ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 720 04 20, +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności pomocniczej

Dział Spraw Pracowniczych - DSP

Zakres prac:

  • realizowanie polityki kadrowej, płacowej, socjalnej i bytowej;
  • prowadzenie spraw osobowych;
  • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów osobowych pracowników;
  • nadzorowanie realizacji przepisów prawa pracy oraz prowadzenie działalności informacyjnej w tym zakresie;
  • organizowanie kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji pracowników;
  • współdziałanie z innymi służbami, organizacjami i komisjami społecznymi, działającymi w Instytucie, w dziedzinie rozwiązywania problemów spraw pracowniczych i zapobiegania powstawaniu konfliktów indywidualnych i zbiorowych;
  • przechowywanie wewnętrznych aktów normatywnych;
  • prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora Instytutu.

Pracownicy Działu:

Nazwisko - Stanowisko Telefon Wewn. e-mail Pokój
Centrala w Falentach: 22 720 05 31
mgr inż. Ryszard Biernacki
22 243 52 49
207 21
Ewa Szustak
Sam. specjalista adm.-techn. ds. pracowniczych
22 243 52 50 208 21
Oddział Warszawa
Teresa Rudnik
Gł. specjalista ds. pracowniczych
22 243 54 36
324 226