ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Ogłoszenia / Sprzedaż gruntów, działek, wynajem

Przetarg publiczny ustny prowadzony w drodze licytacji na sprzedaż prawa własności mieszkania o powierzchni użytkowej 50,01 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 6,64 m2 i powierzchnią gruntu związaną z lokalem 51,17m2 tj. udział w niepodzielnej części budynku i gruntu w wysokości 0,0558 na działce 39/12 w Falentach 05-090 Raszyn przy ulic Opackiego 18 m 7. Cena oszacowania - wywoławcza mieszkania wynosi 204 660,00 zł. Rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 22.03.2017 o godz. 12.30 w Pałacu Instytutu w Falentach. Okres związania ofertą wynosi 60 dni.

Przetarg na:
1. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, w tym prawa własności budynku o powierzchni użytkowej 1164,66 m2 na działce 306/4 o powierzchni 1090 m2 oraz działki 306/5 (dojazd i parking), cena wywoławcza nieruchomości 964 627.00 zł. ,
2. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, w tym prawa własności budynku wpisanego do rejestru zabytków o powierzchni użytkowej 741,40 m2 na działce 306/3 o powierzchni 307 m2, cena wywoławcza nieruchomości 623 400.00 zł. Położenie nieruchomości w Elblągu przy zbiegu ulic Giermków, Leszno i Szkolnej.Instytut dopuszcza sprzedaż nieruchomości oddzielnie lub łącznie.

Sprzedaż prawa własności budynku usługowego o powierzchni użytkowej 2056,6 m2 i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej na działkach o łącznej powierzchni 4577m2: działka 1/80 o powierzchni 377 m2: działka 1/39 o powierzchni 3576 m2 oraz działka 1/38 o powierzchni 624 m2 w Kłudzienku gmina Grodzisk Mazowiecki woj. mazowieckie.
Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej łącznie wynosi 1 379 000 zł.

Sprzedaż maszyn i urządzeń w Poznaniu - Oddziale ITP