ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Oddziały ITP

Oddział w Warszawie
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
tel. 22 243 55 38
fax 22 735 75 06

Zakład Analiz Ekonomicznych i Energetycznych - ZAEE

dr inż. Aleksander Muzalewski

22 243 55 45
Zakład Systemów Infrastruktury Technicznej Wsi - ZSITW

dr inż. Kamila Mazur
22 243 55 41
Dział Planowania i Koordynacji Badań - DPKB

mgr Małgorzata Łukaszuk
O/Warszawa
22 243 55 01
Dział Promocji - DPM

dr inż. Andrzej Seliga

O/Warszawa
22 243 54 38
Jednostka Certyfikująca Wyroby - JCW

mgr inż. Marcin Majchrzak
22 243 55 04
Laboratorium Badawcze Elektryki Rolniczej - LBER
mgr inż. Sylwester Żemajtys
22 243 55 34
Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

mgr inż. Sylwester Żemajtys
22 243 55 34

Kierownik Oddziału Warszawa
dr inż. Andrzej Seliga
22 243 54 38