ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

WATERPROTECT INNOWACYJNE TECHNIKI OCHRONY JAKOŚCI WÓD PITNYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH I ZURBANIZOWANYCH

WATERPROTECT INNOWACYJNE TECHNIKI OCHRONY JAKOŚCI WÓD PITNYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH I ZURBANIZOWANYCH

O PROJEKCIE

Głównym celem projektu jest opracowanie programu działań, które przyniosą poprawę jakości wód na obszarze zlewni, uwzględniającego potrzeby jej wszystkich użytkowników (rolników, producentów żywności, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych itp.) oraz interesariuszy zewnętrznych (inspekcji ochrony środowiska, zarządców wód, administracji samorządowej).

Partnerzy projektu:
W realizację przedsięwzięcia zaangażowanych jest 28 podmiotów z 7 krajów Unii Europejskiej Danii, Irlandii, Hiszpanii, Rumunii, Włoch, Belgii i Polski. Z ramienia Polski projekt koordynuje Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB). W każdym kraju wytypowano po jednej zlewni pilotażowej, na której będzie realizowany projekt.

Bieżące informacje: