ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 735 75 02, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Zakład Analiz Ekonomicznych i Energetycznych - ZAEE

Zakład prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wdrożeniową, upowszechnieniową, doradczą, edukacyjną, szkoleniową, promocyjną, wynalazczą i monitoringową w zakresie ekonomicznych i energetycznych uwarunkowań i charakterystyk technologii produkcji rolniczej, modernizacji gospodarstw rolnych oraz produkcji biomasy na cele energetyczne.

Kierunki badań:

Głównymi kierunkami działalności Zakładu są;

 • podstawy naukowe pozyskiwania, spalania itp. biomasy roślinnej,
 • procesy i technologie ukierunkowane na ograniczenie nakładów materiałowo - energetycznych i zwiększenie efektywności w rolnictwie,
 • określenie ilościowe, a następnie zmniejszenie emisji gazów szklarniowych i innych na obszarach wiejskich,
 • ekonomika użytkowania środków mechanizacji produkcji rolniczej oraz wyposażania gospodarstw w techniczne środki pracy,
 • analiza cyklu produkcji i przetwarzania biomasy (LCA),
 • analizy ekonomiczne.

Zakres prac:

 • analizy i prognozy rozwoju, pozyskiwania, magazynowania i przetwarzania biomasy roślinnej na nośniki energetyczne,
 • badania ekonomicznych, energetycznych i środowiskowych skutków stosowania biomasy rolniczej do celów energetycznych,
 • oceny efektywności nakładów materiałowo - energetycznych w rolnictwie,
 • analizy kosztów eksploatacji maszyn i ciągników rolniczych,
 • ekspertyzy i wytyczne dot. zasad doboru maszyn do gospodarstw rolnych,
 • analizy wyposażenia rolnictwa w środki mechanizacji i oceny efektywności ich użytkowania,
 • analizy porównawcze stanu mechanizacji i gospodarki energetycznej w rolnictwie światowym,
 • bieżąca analiza rynku środków mechanizacji i energii w rolnictwie,
 • oceny ekonomiczne, energetyczne i badania środowiskowe stosowania różnych systemów w rolnictwie.

Pracownicy Zakładu

Nazwisko - Stanowisko Telefon e-mail Pokój
Oddział w Warszawie
dr inż. Aleksander Muzalewski
Kierownik Zakładu
22 542 11 15 218
prof. dr hab. inż. Jan Pawlak
Profesor zwyczajny
22 542 11 67 217
dr inż. Maria Śmietanka
Adiunkt
22 542 11 15 218
mgr inż. Marek Hryniewicz
Asystent
22 542 11 04 214
mgr inż. Anita Konieczna
Asystent
22 542 11 56 216
mgr inż. Kamil Roman
Asystent
22 542 11 56 216
mgr inż. Agnieszka Trojanowska
Asystent
22 542 11 15 218
mgr inż. Małgorzata Mróz
Asystent
22 542 11 00   urlop
wych.
mgr Łukasz Kujda
Specjalista adm.-techn.
22 542 11 04 214

Doktoranci:

Imię i Nazwisko e-mail Telefon Pokój
mgr Łukasz Kujda 22 542 11 04 214

Kierownik Jednostki
dr inż. Aleksander Muzalewski
Warszawa
tel. 22 542 11 18