ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 735 75 02, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Zakład Kształtowania Technologii i Emisji w Obiektach Fermowych - ZKTE

Zakład prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wdrożeniową, upowszechnieniową, doradczą, edukacyjną, szkoleniową, promocyjną, wynalazczą i monitoringową w zakresie:

  • metod ograniczania szkodliwych emisji gazów, odorów i pyłów z obiektów fermowych
  • doskonalenia konstrukcji budynków inwentarskich i organizacji produkcji zwierzęcej w aspekcie ochrony powietrza
  • projektowania urządzeń technicznych dla hodowli zwierząt

Kierunki badań:

  • doskonalenie rozwiązań ograniczających emisję gazów, odorów i pyłów z obiektów fermowych
  • doskonalenie podstaw kształtowania warunków środowiskowych i czynników technologicznych w zróżnicowanych systemach utrzymania zwierząt

Zakres prac:

  • badanie wpływu technologii utrzymania zwierząt na poziom emisji gazów, odorów i pyłów;
  • rozwijanie metod monitorowania zanieczyszczeń powietrza z obiektów fermowych;
  • tworzenie podstaw kształtowania warunków środowiskowych i czynników technologicznych w zróżnicowanych systemach produkcji zwierzęcej
  • opracowywanie ekspertyz i opiniowanie formalnych dokumentów z zakresu ochrony powietrza na obszarach wiejskich oraz związanych z wybranymi działami produkcji zwierzęcej

Pracownicy Zakładu:

Nazwisko - Stanowisko e-mail Telefon Pokój
Oddział w Poznaniu: 61 820 33 31
prof. dr hab. inż. Jerzy Lech Jugowar
Profesor zwyczajny, Kierownik Zakładu
224  
prof. dr hab. inż. Joanna Sobczak
Profesor zwyczajny
202  
prof. dr hab. inż. Stanisław Winnicki
Profesor zwyczajny
209  
dr hab. inż. Anna Bartkowiak
Gł. specjalista inż.-techn.
227  
dr inż. Adam Chmielowski
Adiunkt
216  
dr inż. Michał Gedymin
Adiunkt
216  
dr inż. Przemysław Marek
Adiunkt
212  
dr inż. Paulina Mielcarek
Adiunkt
282  
dr inż. Wojciech Rzeźnik
Adiunkt
245  
mgr inż. Andrzej Rakowski
Specjalista inż.-techn.
207  
Danuta Wiciak
Specjalista adm.-techn.
211  

 

Kierownik Jednostki
prof. dr hab. inż. Jerzy Lech Jugowar
Poznań
tel. 61 820 33 31 w. 224