WYDAWNICTWO
Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

NIP 534-243-70-04, REGON 142173348, tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, +48 22 243 54 54, fax +48 22 735 75 06

  

Openopen accessAccess

Materiały Instruktażowe. Procedury

 

Materiały Instruktażowe/Procedury - wydawnictwo nieregularne, opracowania upowszechniające wyniki badań z podaniem sposobów zastosowania wyników w praktyce, adresowane do projektantów, wykonawców, służb doradczych, rolników.

No 142/26 (2017 r.)
M. Borys:
Wytyczne wykonywania pionowych przegród przeciwfiltracyjnych z zawiesin twardniejących w wałach przeciwpowodziowych" Materiały Instruktażowe.
Zastępują Materiały Instruktażowe nr 125/9 z 2008 roku - cena 10,50 zł brutto
No 141/25 (2014 r.)
Stanisław Ptaszyński, Wiesław Golka, Leszek Sergiel, Włodzimierz Markiewicz:
Technologia uproszczonej uprawy gleby agregatem uprawowo-siewnym na bazie spulchniacza obrotowego
nr 137/21 (2013 r.)
M. Borys:
Wytyczne wykonywania kontroli corocznych stanu technicznego i doraźnych kontroli bezpiecznego użytkowania wałów przeciwpowodziowych
Falenty 2013, Wydawnictwo ITP
Zastępują Materiały Instruktażowe nr 124/8 z 2008 roku
okładka numeru 136nr 136/20 (2012 r.)
M. Borys, E. Jędryka:
Wytyczne prowadzenia badań i zakres obliczeń do projektów budowli melioracyjnych
Falenty 2012, Wydawnictwo ITP
- cena 9,52 zł

 

Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 54 54, +48 22 720 05 98,
fax +48 22 735 75 06