Journal of Water and Land Development

Ukazuje się od 1997 roku

  

Openopen accessAccess

 

Dla autorów (wytyczne, oświadczenia)

 

Oświadczenie 1(.pdf)

Oświadczenie 2 (.doc) (.pdf)

Wytyczne dla autorów (Instrukcja wydawnicza)

Koszt druku:

760 zł (PLN) brutto (w tym VAT 23%) lub 200 $ lub 175€
(artykuł o objętości ok. 0,5 ark. wydawniczego)

Konto bankowe (dane do przelewu krajowego):

Nazwa: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Adres: Falenty, ulica - aleja Hrabska 3, 05-090 Raszyn
Bank: BGŻ PNB Paribas S.A.
Numer rachunku:
PL24 2030 0045 1110 0000 0029 2710

Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 54 54, fax +48 22 735 75 06


Please use full title of our journal in references
Journal of Water and Land Development