Problemy Inżynierii Rolniczej

Ukazuje się od 1978 roku

   

Openopen accessAccess

 

Dla autorów (wytyczne, oświadczenia)

 

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2 (.doc) (.pdf)

Wytyczne dla autorów (Instrukcja wydawnicza)

Koszt druku:

300 zł (PLN) brutto (w tym VAT 23%)
(artykuł o objętości ok. 0,5 ark. wydawniczego)

 

Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 54 54, fax +48 22 735 75 06


Please use full title of our journal in references
Problemy Inżynierii Rolniczej