Problemy Inżynierii Rolniczej

Ukazuje się od 1978 roku

   

Openopen accessAccess

Rada redakcyjna i naukowa

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Jan Pawlak
Sekretarz
dr inż. Andrzej Seliga (transport, innowacje, patenty, wynalazczość)
Redaktorzy tematyczni
dr inż. Marek Gaworski, prof. nadzw. SGGW ( mechanizacja produkcji pasz objętościowych)
dr hab. inż. Halina Jankowska-Huflejt, prof. nadzw. ITP (gospodarowanie na użytkach zielonych)
prof. dr hab. Rudolf Michałek (agroinżynieria, technika w rolnictwie)
prof. dr hab. Józef Szlachta (mechanizacja produkcji zwierzęcej)
prof. dr hab. Zdzisław Wójcicki (organizacja i ekonomika mechanizacji rolnictwa)
Grażyna Pucek (Rdaktor językowy)
dr Stanisława Roczkowska-Chmaj (redaktor statystyczny)
 
Czł. rzecz. Pan prof. dr hab. Janusz Haman (Polska) - przewodniczący
Czł. rzecz. PAN prof. dr hab. Rudolf Michałek (Polska) - wiceprzewodniczący
Prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz (Polska)
Prof. dr hab. Bronisław Dawidowski (Polska)
Prof. dr hab. Józef Szlachta (Polska)
Prof. dr hab. Jerzy Weres (Polska)
Prof. dr hab. Zdzisław Wójcicki (Polska)
Prof. Radomir Adamovsky (Rep. Czeska)
Prof. Stefan Cenkowski (Kanada)
Doc. ing. Ján Frančák, CSc. (Słowacja)
Prof. Jürgen Hahn (Niemcy)
Prof. Dorota Haman (USA)
Doc. ing. Zuzana Hlaváčová, CSc. (Słowacja)
Prof. Gerard Wiliam Isaacs (USA) – członek zagr. PAN
Prof. Vladimir Kosołapov (Rosja)
Prof. Piotr Savinyh (Rosja)
Prof. Oleg Sidorczuk (Ukraina)

Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 54 54, fax +48 22 735 75 06


Please use full title of our journal in references
Problemy Inżynierii Rolniczej