Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie

Ukazuje się od 2001 roku

  

Openopen accessAccess

 

BAZY INDEKSUJĄCE

Arianta
AGRIS (CBR)
AGRO-LIBREX
AGRO-AGEN (Poznań)
BazTech
CABI (W. Brytania)
EPNP
Index Copernicus
SIGŻ
Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 54 54, fax +48 22 735 75 06


Please use full title of our journal in references
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie